Matka Bo?a w sztuce

Matka Bo?a w sztuce

Maryja inspirowa?a artystów, w wielu krajach i w ka?dych czasach: widzimy to w ikonach, w rze?bach, w malarstwie, w mozaikach, w witra?ach, w architekturze sakralnej, w literaturze, w pie?niach, w kinematografii, w filatelistyce, w obrazach ?wi?tych, w medalikach, itp …

 

Jest Ona bez w?tpienia istot? najbardziej wys?awian? w pie?niach, wychwalan? we wszystkich kulturach i we wszystkich j?zykach.